kurs pierwszej pomocy dla nauczycieli

Kurs pierwszej dla różnych grup zawodowych – co powinien zawierać?

Biznes Kultura Porady

Kurs pierwszej pomocy przyda się każdemu, kto chciałby odświeżyć swoją wiedzę z zakresu pomagania innym w sytuacjach zagrażających życiu. Można go zrealizować na różne sposoby i w zależności od wykonywanego zawodu, będzie wyglądał on inaczej. Na czym polegają różnice w różnych kursach pierwszej pomocy?

Dla kogo przeznaczony jest ogólny kurs pierwszej pomocy?

Kurs pierwszej pomocy w podstawowym wymiarze pozwala na udzielenie wsparcia osobie, która uległa wypadkowi lub znalazła się w innej sytuacji, która może zagrażać jej życiu. Zapewnia on podstawową wiedzę na temat tego, jak reagować w takich przypadkach i jakie dokładnie czynności należy wykonać, aby zwiększyć prawdopodobieństwo przeżycia do momentu przyjazdu karetki.

Jest on przeznaczony dla każdego, a zatem może być on potraktowany zarówno jako kurs pierwszej pomocy dla nauczycieli, jak i innej osoby chcącej zrozumieć, na czym polega ratowanie życia. Jeśli jesteś opiekunem, uczniem, dydaktykiem lub inną osobą pracującą wśród ludzi lub zwyczajnie chcesz dowiedzieć się, jak udzielać wsparcia, kurs podstawowej pomocy medycznej będzie trafnym rozwiązaniem.

Co powinien zawierać kurs podstawowej pierwszej pomocy?

Z takiego kursu powinieneś(aś) dowiedzieć się m. in., jak:

– Ocenić bezpieczeństwo i zapewnić je zarówno osobie poszkodowanej, jak i sobie w sytuacji zagrożenia życia.
– Przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową.
– Zatamować krwotok.
– Uratować życie w sytuacji zadławienia.
– Wezwać Zespół Ratowników Medycznych.
– Reagować w sytuacjach, takich jak porażenie prądem, zatrucia, ataku padaczki, oparzenia, odmrożenia, nagłego stanu cukrzycowego, zawału mięśnia sercowego, obrażenia poszczególnych części ciała.
– Sprawdzić czynności życiowe i ocenić przytomność.

Kurs pierwszej pomocy dla wykwalifikowanych grup zawodowych

Posiadając podstawową wiedzę na temat udzielania pierwszej pomocy, jako osoba o specjalnych kwalifikacjach, która odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie publiczne, możesz wykonać dodatkowy kurs. Kurs kwalifikowanej pomocy przedmedycznej jest rozwinięciem podstawowego kursu pozwalającym działać w sytuacjach szczególnego narażenia zdrowia i życia. Pozwala dowiedzieć się, jak ewakuować ludzi z miejsca zagrożenia, udzielić pomocy psychologicznej ofiarom oraz zadbać o bezpieczeństwo osób znajdujących się w sytuacji zagrożenia.

Ukończenie takiego kursu kończy się przyznaniem certyfikatu, a osoba posiadająca go jest tzw. ratownikiem certyfikowanym. Nie jest to osoba, którą można określić ratownikiem medycznym i nie jest ona uprawniona do podejmowania czynności medycznych, charakterystycznych dla ratownika medycznego – może ona jednak asystować faktycznych ratowników medycznych.

Dla kogo przeznaczony jest kurs kwalifikowanej pomocy przedmedycznej?

Kurs kwalifikowanej pomocy przedmedycznej jest przeznaczony dla grup osób o specjalnych kwalifikacjach, takich jak:

– Policja.
– Straż miejska.
– Straż Pożarna i Ochotnicza Straż Pożarna.
– Państwowa Straż Pożarna
– Wojsko Polskie.
– Straż Graniczna.
– Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
– Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Dodaj komentarz